LinkedIn  Facebook 

Covid-19, Corona


Ten behoeve van wederzijdse veiligheid zijn aanpassingen en maatregelen nodig, die ik hieronder uiteen zet. Ik volg hierin de richtlijnen van het RIVM (rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/contactberoepen) en de beroepsvereniging LVNT.
 

1. Zoals gewoonlijk werk ik op afspraak. De planning van de sessies is zodanig, dat ik tussen iedere cliënt een half uur pauze heb om alle hygiënische maatregelen te kunnen uitvoeren voor ontvangst van de volgende cliënt.

2. Kom dus op tijd, maar ook niet te vroeg. Op deze manier vindt er geen overlap plaats tussen het komen en gaan van cliënten.

3. Was jouw handen voordat je de behandelruimte binnenkomt.

4. Als je de behandelruimte binnenkomt, schudden we geen handen en zal ik je vragen jouw handen te desinfecteren. Ik reik je daartoe een desinfectiemiddel aan.

5. Ikzelf zal de deur open- en dichtdoen, zodat je de handgreep niet hoeft aan te raken.

6. De ruimte is zo ingericht, dat het mogelijk is 1,5 m afstand te houden; tijdens aankomst en vertrek, het voorbereidend gesprek en het aan- en uitkleden.

7. Per 25 februari 2022 is voor contactberoepen het gebruik van een mondneusmasker van minimaal type II door zowel cliënt/bezoeker als zorgverlener, te overwegen, bijvoorbeeld bij kwetsbare personen. Op basis van de adviezen zijn er geen verdere beschermingsmiddelen nodig. Toch zal ik op verzoek en als je tot één van de risicogroepen behoort (**zie onderaan de pagina) beschermende handschoenen aantrekken.

8. Ik desinfecteer mijn handen, onderarmen en ellebogen vóór en na iedere behandeling. Oppervlaktes worden tussen iedere afspraak schoongemaakt en ontsmet.

Alle oppervlaktes die mogelijk zijn aangeraakt, reinig en desinfecteer ik tussen iedere sessie. De behandelkamer wordt tussendoor gelucht en zoals gebruikelijk wordt alle tafelbekleding verschoond.

9. Voorafgaand aan de sessie stel ik een aantal vragen, zoals:

 • Voel je je op dit moment gezond?
 • Heb je nu corona?
 • Heb je momenteel huisgenoten/gezinsleden/collega’s met corona?
 • Ben je in thuis-isolatie?
 • Ben je genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heb je één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heb je momenteel huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Kom je in aanmerking voor de griepprik?
 • Behoor je tot een van de risicogroepen op basis van leeftijd of chronische aandoeningen waardoor de afweer verlaagd is? (**zie onderaan de pagina)
 • Hoe ben je naar de praktijk gekomen; OV, auto, fiets, lopend?

10. En heel belangrijk!
Kom niet bij symptomen als hoesten, niezen of koorts of andere klachten die op een besmetting kunnen duiden. (**** zie onderaan de pagina)

Bij twijfel graag de afspraak verzetten. Hiervoor geldt geen annuleringstermijn en worden geen kosten in rekening gebracht. Pas nadat klachten minimaal 3 dagen weg zijn, kan een nieuwe afspraak worden ingepland.

Bovengenoemde geldt natuurlijk ook voor mezelf en zou ertoe kunnen leiden dat ik een afspraak op korte termijn moet afzeggen.
 

Op deze manier hoop ik dat we op een veilige en toekomstbestendige manier er voor kunnen zorgen dat het virus zich niet verder verspreidt, maar dat we ondertussen wel aan jouw gezondheid en welzijn kunnen werken door middel van lichaamsgerichte therapie.

Mochten er in de komende periode maatregelen worden versoepeld of aangescherpt, dan vermeld ik dit op de website.


Afspraken kunnen zoals altijd telefonisch, per e-mail of via de website gemaakt en gewijzigd worden:
06-14 658 458
info@harte-lucks.nl
harte-lucks@telfort.nl


Disclaimer:

 • Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat je besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak ga je akkoord met dit risico.
 • Bij constatering van corona besmetting geef ik alleen jouw naam en telefoonnummer door.


harte LUCKS
Caroline Schouten

 

** Personen met kans op een ernstig beloop van Covid-19:

Hiervoor wordt dezelfde indicatie gehanteerd als voor de jaarlijkse influenzavaccinatie, met als uitzondering de leeftijdsgrens die aangepast is naar ≥70 jaar. Naast ouderen ≥70 jaar zijn risicofactoren voor een ernstig beloop mensen ≥18 jaar met:
• chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
• chronische hartaandoeningen;
• diabetes mellitus;
• ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
• verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij kankercliënten;
• een onbehandelde hiv infectie of een hiv infectie met een CD4-getal < 200/mm3.
 

**** Symptomen of mogelijke symptomen bij Covid-19:

• Neusverkoudheid, hoesten, kuchen of niezen*
• Loopneus
• Keelpijn
• Verlies van reuk en/of smaak
• Koorts (38 graden of hoger)
• Kortademigheid
• Moeheid*
• Hoofdpijn*
• Conjunctivitis
• Zich ziek voelen en/of diarree*

*Indien je bekend bent met deze klachten, m.a.w. je herkent deze bij jezelf op basis van jouw eigen ziektegeschiedenis, dan zullen deze symptomen waarschijnlijk geen teken van een Covid-19 infectie zijn. Toch dien je dit altijd aan mij als therapeut te melden.